„DUMNY ŚLĄZAK”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2017

Stowarzyszenie "ZŁOTE LATA"  zaprasza seniorów miasta Lublińca do udziału w projekcie "DUMNY ŚLĄZAK". Projekt ma na celu krzewienie kultury śląskiej poprzez integrację i aktywizację osób starszych. Rozbudzanie zainteresować, poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z regionem.

Projekt skierowany jest do osób starszych, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu i osób z terenu miasta Lublińca. Proponowane w projekcie spotkania i wyjazdy stworzą możliwość nawiązania przez lublinieckich seniorów nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki, pogłębianie wiedzy na temat miasta Lublińca i regionu śląskiego mają na celu poszerzenie wiedzy w tym zakresie. W projekcie odbędą się spotkania z Kazimierzem Bromerem oraz Markiem Szołtyskiem. Realizowane również będą wyjazdy do:
- Muzeum Czynu Powstańczego oraz Sanktuarium Św. Anny na Górze Św. Anny,
- Muzeum Chleba w Bytomiu-Radzionkowie,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie,
- Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie.

Projekt dofinansowany jest przez Burmistrza Miasta Lublińca.