Jesteś tutaj: Start / O NAS

O NAS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonującą w strukturze Ośrodka. Placówka szczyci się  40-letnią tradycją i doświadczeniem. Służy osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku, osobom samotnym i osamotnionym powyżej 60 roku życia, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Z dobrze wyposażonych, przestronnych pomieszczeń może korzystać do 40 podopiecznych, uczestnicząc w bogatym programie zajęć aktywizujących oraz z wyżywienia. Zapewniamy bezpłatny transport, w trakcie którego nad bezpieczeństwem osób czuwa opiekun.

Codzienne spotkania w klubie pozwalają przezwyciężyć melancholię , osamotnienie i bezradność, które towarzyszą w codziennym życiu. Pobyt w placówce daje poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje dyskomfort ograniczeń psychofizycznych, związanych z wiekiem i złym stanem zdrowia. Wspólne przebywanie i odpowiedni dobór zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę przedłużają sprawność fizyczną i umysłową  klubowiczów.

Oferujemy następujące zajęcia:

 • trening umysłowy,
 • zajęcia usprawniające,
 • zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,
 • zajęcia muzyczne,
 • trening czystości,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia  biblioteczne,
 • trening czasu wolnego,
 • trening kulinarny,
 • wizyty duszpasterskie,
 • zajęcia rekreacyjne i inne,
 • Korzystnie ze świadczeń „Klubu Seniora”, za wyjątkiem wyżywienia, jest nieodpłatne.
 • W czasie pobytu w klubie zapewniamy opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia w DDP "Klub Seniora" oraz zasady ich wpłaty określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia w DDP „Klub Seniora” w Lublińcu.

     

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI

ZA KORZYSTANIE Z USŁUG-WYŻYWIENIA

W DOMU DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU

Obowiązuje od 02.01.2024 r.

Koszt 1 obiadu wynosi – 17,35  zł

Kryterium na osobę w rodzinie – 600,00 zł

Kryterium dla os. samotnie gospodarującej – 776,00 zł

 

   

 

 

Dochód na osobę w  % w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 

 

 

Wysokość odpłatności dla osoby samotnej

 

 Wysokość odpłatności dla osoby w rodzinie

 

powyżej 100 % - 170 %

j/w

 

 

10%

 

1,74 zł

 

20%

 

3,47 zł

 

powyżej 170 % - 250 %

j/w

 

 

30 %

 

5,21 zł

 

40 %

 

6,94 zł

 

powyżej 250 % - 300 %

j/w

 

 

50 %

 

8,68 zł

 

60 %

 

10,41 zł

 

powyżej 300 % - 350 %

j/w

 

 

70 %

 

12,15 zł

 

80 %

 

13,88 zł

 

powyżej 350 % - 400 %

j/w

 

 

90 %

 

15,62 zł

 

90 %

 

15,62 zł

 

powyżej 400 %

 

100 %

17,35 zł

 

 

100%

17,35 zł