„Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

Projekt „Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne” realizowany przez Stowarzyszenie „Złote Lata” w Lublińcu, to oferta warsztatów wyjazdowych i miejscowych skierowanych do osób starszych, mieszkańców Lublińca. Celem projektu było zapoznanie beneficjentów z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego, krzewienie kultury śląskiej oraz integracja i aktywizacja osób starszych, rozbudzanie zainteresowań, poznanie i podtrzymywanie tradycji związanej z regionem Górnego Śląska. Zadanie miało również na celu podniesienie jakości życia osób w podeszłym wieku.

Program spotkań i warsztatów łączył w sobie teoretyczne prelekcje zaproszonych gości z praktycznymi działaniami warsztatowymi i zwiedzeniem obiektów ważnych z punktu widzenia kultury śląskiej.

Realizowane były następujące działania:

Spotkanie z prelegentem – przewodnikiem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Warsztaty w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz zwiedzanie osiedli robotniczych

Spotkanie z prelegentem – wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego nt. kultury górniczej

Warsztaty plastyczne „Górniczy mural”

Wyjazd do kopalni Guido w Zabrzu połączony z warsztatami

Warsztaty „Gliniany familok”

Termin realizacji projektu: IV-X 2019

Projekt dofinansowany przez Miasto Lubliniec