„Senior pełen życia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu terapeutyczno-edukacyjny „Senior pełen życia”, było utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym. Skierowany był on do osób szczególnie narażonych na wystąpienie zaburzeń prowadzących do zahamowania lub ograniczenia aktywności fizycznej i intelektualnej. Projekt obejmował  3-dniowy wyjazd edukacyjno-rekreacyjny do Wisły i udział w wyjazdowych warsztatach z psychologiem, gerontopedagogiem i pielęgniarką oraz miejscowe warsztaty z treningu umysłowego przy czynnym udziale lublinieckiej młodzieży.