„Dodajmy życia do lat”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

„Dodajmy życia do lat” to szereg działań skierowanych do osób starszych, samotnych, zagrożonych demencją i depresją, które obejmowały warsztaty psycho-edukacyjne z psychologiem, psychiatrą i dietetykiem, warsztaty aktywizujące prowadzone przez młodzież oraz zajęcia z arteterapii z elementami terapii reminiscencyjnej, wyjazdowe warsztaty edukacyjno-rekreacyjne zrealizowane w Pszczynie i Kokotku. Projekt zakończył się uroczystym obiadem i wręczeniem podziękowań uczestnikom projektu w Hotelu Alhar.

Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

dodajmy życia do lat - plakat