2019 - KLUB SENIORA LUBLINIEC

2019

Dzięki zdobytemu doświadczeniu Stowarzyszenie weszło w kolejny rok z rzetelnie przygotowanym planem działania. Skorzystaliśmy z dotacji już nam znanych z lat poprzednich i nowych okazji pojawiających się w tym roku kalendarzowym (mały grant senioralny). Tym samym rok 2019 przyniósł sukces w postaci 3 dużych działań.

Artykuły

„Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne”

Projekt „Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne” realizowany przez Stowarzyszenie „Złote Lata” w Lublińcu, to oferta warsztatów wyjazdowych i miejscowych skierowanych do osób starszych, mieszkańców Lublińca. Celem projektu było zapoznanie beneficjentów z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego, krzewienie kultury śląskiej oraz integracja i aktywizacja osób starszych, rozbudzanie zainteresowań, poznanie i podtrzymywanie tradycji związanej z regionem Górnego Śląska. Zadanie miało również na celu podniesienie jakości życia osób w podeszłym wieku.

22 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: „Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne”

„Senior w kręgu kultury górniczej”

Stowarzyszenie Złote Lata i Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie dzięki pozyskanym środkom finansowym zorganizowało wyjazd edukacyjny do jednej z głównych atrakcji Zabrza – Sztolni Królowa Luiza.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”.

22 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: „Senior w kręgu kultury górniczej”

„Senior pełen życia”

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu terapeutyczno-edukacyjny „Senior pełen życia”, było utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym. Skierowany był on do osób szczególnie narażonych na wystąpienie zaburzeń prowadzących do zahamowania lub ograniczenia aktywności fizycznej i intelektualnej. Projekt obejmował  3-dniowy wyjazd edukacyjno-rekreacyjny do Wisły i udział w wyjazdowych warsztatach z psychologiem, gerontopedagogiem i pielęgniarką oraz miejscowe warsztaty z treningu umysłowego przy czynnym udziale lublinieckiej młodzieży.

22 kwietnia 2020