2017 - KLUB SENIORA LUBLINIEC

2017

W roku 2017 oprócz projektu "Dumny Ślązak" i "Bezpieczny senior-świadomy senior", Stowarzyszenie zrealizowało również projekt "Zdrowa rodzina".

 

Artykuły

„ BEZPIECZNY SENIOR- ŚWIADOMY SENIOR”

W okresie od października do grudnia 2017 roku w siedzibie DDP Klub Seniora odbył się cykl szkoleń dla 30 uczestników z zakresu pierwszej pomocy skierowany do osób starszych z terenu miasta Lublińca. Projekt miał na celu podnieść poziom wiedzy i bezpieczeństwa wśród Seniorów.

22 września 2017

„DUMNY ŚLĄZAK”

Stowarzyszenie "ZŁOTE LATA"  zaprasza seniorów miasta Lublińca do udziału w projekcie "DUMNY ŚLĄZAK". Projekt ma na celu krzewienie kultury śląskiej poprzez integrację i aktywizację osób starszych. Rozbudzanie zainteresować, poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z regionem.

Projekt skierowany jest do osób starszych, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu i osób z terenu miasta Lublińca. Proponowane w projekcie spotkania i wyjazdy stworzą możliwość nawiązania przez lublinieckich seniorów nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki, pogłębianie wiedzy na temat miasta Lublińca i regionu śląskiego mają na celu poszerzenie wiedzy w tym zakresie. W projekcie odbędą się spotkania z Kazimierzem Bromerem oraz Markiem Szołtyskiem. Realizowane również będą wyjazdy do:
- Muzeum Czynu Powstańczego oraz Sanktuarium Św. Anny na Górze Św. Anny,
- Muzeum Chleba w Bytomiu-Radzionkowie,
- Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie,
- Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie.

Projekt dofinansowany jest przez Burmistrza Miasta Lublińca.

14 kwietnia 2017

„ZDROWA RODZINA”

„Zdrowa rodzina” to projekt realizowany jako cykl 6 spotkań edukacyjno- warsztatowych dla rodziców z zakresu zdrowego żywienia i stylu życia rodzin, zapobiegania nadwadze i otyłości, zwłaszcza u dzieci. W ramach realizacji zadania dietetyk kliniczny sprawdził stan zdrowia najmłodszych uczestników projektu poprzez badania diagnostyczne, skład masy i wagi ciała dzieci i ich rodziców. Rodziny prowadziły dzienniki żywieniowe, które następnie były analizowane przez specjalistę. Każda rodzina otrzymała indywidualne wskazówki dotyczące właściwego odżywiania. Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystali podczas zajęć praktycznych z dietetykiem przygotowując proste, zdrowe i niedrogie posiłki.

22 kwietnia 2020