O STOWARZYSZENIU - KLUB SENIORA LUBLINIEC

O STOWARZYSZENIU

Przy  Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu działa STOWARZYSZENIE ZŁOTE LATA, które w dniu 24.10.2016 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego : Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej .

Nr KRS : 0000643431

Nr REGON : 365707142

Nr NIP : 5751891077

Nr konta bankowego : BGŻ BNP Paribas 74160014621837345020000001

Siedziba Stowarzyszenia : Lubliniec, ul. Oświęcimska 30

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Jolanta Hibner

Wiceprezes -  Agnieszka Wychowska

Skarbnik – Anna Wojsa

Komisja Rewizyjna :

Jolanta Olszewska

Joanna Gambuś

Aneta Glanc